Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

O nas

Nasza Poradnia jest jedną z najmłodszych placówek tego typu w Lublinie. Została powołana 1 IX 1990r. jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa Nr 5, a funkcja dyrektora powierzona została mgr psychologii Ewie Nareckiej, która zajmowała to stanowisko do 31 sierpnia 2012 r.

Od początku mieścimy się w tym samym lokalu w dzielnicy LSM (choć w miarę rozwoju zwiększała się liczba naszych gabinetów).

Od września 1993r. zostaliśmy przekształceni w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3 w Lublinie. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. Organem prowadzącym jest Miasto Lublin, a bezpośredni nadzór nad działalnością Poradni prowadzi Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta w imieniu Prezydenta Miasta. Poradnia zatrudnia kompetentnych, doświadczonych i ustawicznie doskonalących się psychologów, pedagogów i logopedę.

Obecnie dyrektorem Poradni jest dr Ewa Ziarek.