Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Rejon

Opieką Poradni objęte są przedszkolaki i uczniowie z niżej wymienionych placówek oświatowych, jak również dzieci mieszkające w rejonie, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola czy szkoły. Poradnia współpracuje ponadto z wieloma instytucjami lokalnego środowiska, takimi jak  biblioteki, domy kultury, świetlice, ośrodki zdrowia, policja.

LISTA PLACÓWEK OBJĘTYCH NASZĄ OPIEKĄ
Teren działania PPP3 zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Lublin z dn. 30 V 2019r.
1) Przedszkola

Nazwa nr Adres: ulica Kod pocztowy
Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka ul. Grażyny 10 20-217 Lublin
Przedszkole nr 36 ul. Wallenroda 4 20-607 Lublin
Przedszkole nr 39 ul. Balladyny 14 20-601 Lublin
Przedszkole nr 46 ul. P. Wołodyjowskiego 1 20-627 Lublin
Przedszkole nr 47 ul. Mieszka I 3 20-610 Lublin
Przedszkole nr 48 ul. Leonarda 15 20-625 Lublin
Przedszkole nr 49 ul. P. Balcera 11 20-631 Lublin
Przedszkole nr 53 ul. Zachodnia 7 20-620 Lublin
Przedszkole nr 57 ul. I. Rzeckiego 12 20-637 Lublin
Przedszkole nr 65 ul. Langiewicza 3a 20-032 Lublin
Przedszkole nr 67 ul. Nadbystrzycka 42 20-443 Lublin
Prywatne Przedszkole „Strumyk 1” A. i W. Rożek ul. Juranda 7 20-637 Lublin
Prywatne Przedszkole „Lubelskie Skrzaty”, ul. Nadbystrzycka 162 20-506 Lublin
Niepubliczne Przedszkole Językowe „Kraina Marzeń” ul. Jana Sawy 4 20-632 Lublin
Niepubliczne Przedszkole „Odkrywcy Talentów” ul. Kawaleryjska 10 20-552 Lublin
Przedszkole „Król Maciuś I” ul. Paśnikowskiego 6 20-707 Lublin
Przedszkole „Król Maciuś II” ul. Wojciechowska 5D 20-704 Lublin
Prywatne Przedszkole „Stonoga 2” ul. Struga 8 20-709 Lublin
Prywatne Przedszkole „Stonoga 3” ul. Zemborzycka 132 20-445 Lublin
Przedszkole Niepubliczne „Junior” ul. Hryniewieckiego 3 20-610 Lublin
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Słonecznik” ul. Jana Sawy 3 20-632 Lublin
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Poziomkowa” ul. Siewna 20 20-621 Lublin
Niepubliczne Przedszkole „Elfik 2” ul. Zana 11a/8 20-601 Lublin
Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Kredki” ul.Nałęczowska 18/163 20-601 Lublin
Niepubliczne Przedszkole „Martynka i Przyjaciele” ul. Wallenroda 4c 20-607 Lublin
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przygody” ul. Nałęczowska 16 20-701 Lublin
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zagajnik” ul. Szwoleżerów 4 20-555 Lublin
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Człowieka” ul. Nałęczowska 175 20-831 Lublin
2) Szkoły podstawowe
Nazwa nr Adres: ulica Kod pocztowy
Nr 3 im. Juliusza Słowackiego ul. Balladyny 22 20-601 Lublin
Nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Plażowa 9 20-620 Lublin
Nr 22 im. Bolesława Prusa ul. Rzeckiego 10 20-601 Lublin
Nr 29 im. Adama Mickiewicza ul. Wajdeloty 1 20-604 Lublin
Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza ul. Pana Wołodyjowskiego 13 20-601 Lublin
Nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego ul. Rycerska 9 20-552 Lublin
Nr 57 im. J. Kochanowskiego ul. Z. Krasińskiego 7 20-709 Lublin
Szkoła Podst. im. B. Chrobrego ul. Paśnikowskiego 6 20-707 Lublin
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dzieci Montessori ul. A. Struga 8 20-709 Lublin
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „SKALA” ul. Zemborzycka 132-136 20-445 Lublin
Prywatna SP im. Królowej Jadwigi ul. Długosza 8a 20-054 Lublin
4) Licea ogólnokształcące
Nazwa nr Adres: ulica Kod pocztowy
III LO im. Unii Lubelskiej Plac Wolności 4 20-005 Lublin
IX LO im. Mikołaja Kopernika ul. A. Struga 6 20-709 Lublin
XIX LO im. Marii i Jerzego Kuncewiczów ul. Rzeckiego 10 20-709 Lublin
XXX LO im. ks. J. Twardowskiego ul. Wajdeloty 12 20-604 Lublin
Prywatne LO im. Królowej Jadwigi ul. Długosza 8A 20-054 Lublin
5) Zespoły szkół
Nazwa nr Adres: ulica Kod pocztowy
Z. Sz. Ogólnokształcących nr 5 ul. Rzeckiego 10 20-637 Lublin
Z. Sz. Elektronicznych ul. Wojciechowska 38 20-704 Lublin
Z. Sz. Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Fr. Kleeberga Al. Racławickie 7 20-059 Lublin
6) Inne placówki
Nazwa nr Adres: ulica Kod pocztowy
Dom im. Matki Weroniki Sióstr Kapucynek ul. Romanowskiego 6 20-707 Lublin
Rodzinny Dom im. Serca Jezusa ul. Judyma 47 20-716 Lublin