Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Misja i Wizja

Jesteśmy Poradnią, która pragnie pomagać, aby dzieci żyły i wzrastały w życzliwym i wspierającym środowisku, bowiem „myśląc o kimś dobrze pobudza się go ku dobru”. Pragniemy więc pomagać dorosłym jak mądrze kochać dzieci w różnych etapach ich życia a młodych przygotować do subiektywnie satysfakcjonującego, odpowiedzialnego i konstruktywnego życia w społeczeństwie.

Tak rozumiemy swą misję profilaktyczną, która opiera się na założeniu, że stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży, sprawne wywiązywanie się z roli rodzica, wychowawcy, nauczyciela uchroni dzieci i młodzież od zachowań ryzykownych i destrukcyjnych oraz będzie sprzyjało zdrowemu stylowi życia.

Jesteśmy po to, by świadczyć usługi profesjonalne:

– wspierać w rozwoju dzieci i młodzież, wspomagać ich w pokonywaniu trudności a poprzez to doprowadzić do niezależności młodych w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi,

– wspierać rodziny w wypełnianiu ich funkcji wychowawczej, zgodnie z naszym przekonaniem, że rodzice dają dzieciom korzenie i skrzydła zaś pisklęta z ciepłych gniazd wzbijają się najwyżej,

– pomagać pracownikom szkół i placówek oświatowych w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności wychowawczych i tworzeniu sprzyjającej atmosfery. Istniejemy dla tych osób ze środowiska lokalnego, które potrzebują pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.