Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Wychowywać to kochać i wymagać

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli autorstwa J. Sakowskiej (opracowany w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie bez porażek” i książki A. Faber, E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”).

 

Program realizowany jest w cyklu 10 cotygodniowych spotkań.

 

Część I.  Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Adresowana jest do osób, które pragną lepiej komunikować się z dziećmi ucząc się:

 • rozpoznawać, akceptować i nazywać uczucia;
 • nie tylko słuchać, ale usłyszeć dziecko;
 • konsekwentnie, z szacunkiem wyrażać oczekiwania i ograniczenia;
 • motywować dziecko do współpracy;
 • wspólnie rozwiązywać konflikty;
 • szanować indywidualność dziecka;
 • wspierać je w usamodzielnianiu się i w budowaniu realnego poczucia własnej wartości.

 

Część II.  Rodzeństwo bez rywalizacji.

Adresowana jest do osób, które uczestniczyły w I cz. programu i pragną:

 • pomóc dziecku odkrywać własną wartość, jako osoby, dostrzegając potencjał, wysiłek i ograniczenia;
 • zapewnić poczucie, że jest bezpieczne, wyjątkowe i akceptowane;
 • rozumieć problemy pojawiające się między rodzeństwem;
 • wspierać rodzeństwo w budowaniu relacji, która w przyszłości może być źródłem wsparcia.

 

Część III – Jak rozmawiać z nastolatkiem.

Adresowana do rodziców i wychowawców nastolatków,  uwzględniająca problemy wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt;
 • pragnienie akceptacji;
 • potrzeba decydowania o sobie;
 • przedwczesne zainteresowanie seksem;
 • narkotyki;
 • niebezpieczeństwa mediów.

 

Grupy Wsparcia dla rodziców

Cele spotkań grupy:

 • Pomoc w rozwoju osobistym;
 • Wspieranie się w pokonywaniu trudności wychowawczych;
 • Psychoedukacja w zakresie wybranych tematów;
 • Umacnianie i kształtowanie sfery wartości wychowawczych.

 

Informacje i zapisy na spotkania grupy i warsztaty w Sekretariacie Poradni.

 

REFLEKSJE RODZICÓW NA TEMAT KORZYŚCI Z WARSZTATÓW

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz.I

CZY PAŃSTWA OCZEKIWANIA ZOSTAŁY SPEŁNIONE?

 • Oczekiwania zostały spełnione z „ nawiązką”
 • Podniosła się świadomość mechanizmów zachowań dzieci
 • Wniosły nowe spojrzenie na własne problemy wychowawcze
 • Doświadczenie konfrontacji  wspomnień własnych z dzieciństwa z aktualnym zachowaniem własnych dzieci
 • Zastosowanie proponowanych na zajęciach rozwiązań problemów w celu uniknięcia wielu błędów wychowawczych
 • Duże kompetencje osób prowadzących zajęcia
 • Zajęcia pomogły zrozumieć co czuje dziecko
 • Relacje z dzieckiem i rodziną uległy znacznej poprawie
 • Nastąpiła pozytywna zmiana postrzegania dziecka i odniesień wzajemnych relacji w rodzinie
 • Nabycie nowych umiejętności wychowawczych przez ćwiczenia na zajęciach
 • Inspirujący kontakt z innymi rodzicami i podobnymi doświadczeniami wychowawczymi
 • Możliwość poprawy relacji z dziećmi po zajęciach dzięki poznanym narzędziom i mechanizmom
 •  Wzrost świadomości własnych reakcji w trudnych sytuacjach rodzinnych
 • Zmiana podejścia do własnych emocji w problemach rodzinnych ze zwróceniem uwagi na uczucia dziecka i jego potrzeby
 • Po odbytych zajęciach poczucie, że „jest się na właściwej ścieżce” i świadomość, że nie ma sytuacji bez wyjścia
 • Poprawa relacji wzajemnych i odniesień w rodzinie i w stosunku do dzieci, dzięki poznanym metodom