Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Edukacja medialna

Od najmłodszych lat udzielamy dzieciom wskazań, jak należy zachowywać się w piaskownicy, na placu zabaw, w pociągu czy przechodząc przez jezdnię. Często zapominamy mówić , czego należy przestrzegać by być bezpiecznym w Internecie.  Brak zachowania rozwagi w sieci internetowej bywa  zaś równie niebezpieczny jak w realnym życiu.

Proponowane przez Poradnię formy pracy z zakresu edukacji medialnej to:

  • Prelekcje oraz  pogadanki z rodzicami i wychowawcami.
  • Prezentacje multimedialne wyników badań dotyczących oddziaływań medialnych połączone z wskazaniami wychowawczymi.
  • Zajęcia grupowe i indywidualne, uwrażliwiające na zagrożenia płynące z wadliwego, nadmiernego i nieodpowiedzialnego korzystania z mediów przez dzieci i młodzież.
  • Treningi sytuacyjne uczące,  jak pomóc sobie i dorastającemu dziecku nadmiernie użytkującemu mass media (gry komputerowe, Internet, TV etc.).

– Pokazujemy zagrożenia płynące z nadmiernego i nieuporządkowanego użytkowania telewizji, Internetu, gier komputerowych, czasopism młodzieżowych.

– Pobudzamy wyobraźnię dzieci i młodzieży oraz czujność na: cyberprzemoc, kontakty z nieznajomymi, internetowy mobbing, pokazując jak właściwie reagować i zachowywać się w sieci.

– Prowadzimy działania profilaktyczne, wspomagając rodzinę i szkołę (w miarę naszych możliwości) w niwelowaniu występujących trudności dotyczących nadmiernego korzystania z blogów, gier komputerowych, TV, Internetu, erotyki w sieci i czasopismach młodzieżowych. W przypadku podejrzenia o uzależnienie od mediów pomagamy również w znalezieniu właściwych placówek terapeutycznych.

W przypadku występowania powyższych problemów, pomocy udziela dr Marek Dyś – specjalista w zakresie edukacji medialnej.