Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Dla nauczycieli

Nauczycielom oferujemy:

 

  • Współpracę w organizowaniu i udzielaniu przez szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Konsultacje problemowe – w szkole w ramach punktów konsultacyjnych i/lub w poradni, w miarę potrzeb;
  • Wsparcie merytoryczne psychologów i pedagogów szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia;
  • Konsultowanie form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym;
  • Trening Umiejętności Wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (zawieszone do odwołania);
  • Warsztaty wspomagające trafny wybór dalszej drogi kształcenia i zawodu  dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
  • Szkoleniowe rady pedagogiczne dotyczące problemów emocjonalnych młodzieży, zaburzeń zachowania, edukacji medialnej- według zgłaszanych potrzeb;
  • Wsparcie w zakresie edukacji medialnej i rozwiązywania bieżących problemów związanych z korzystaniem z mediów.