Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Aktualności

Informujemy, że z powodu problemów technicznych korzystanie z windy zostaje wstrzymane. Za utrudnienie przepraszamy.

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  nr 3 w Lublinie /telefon kontaktowy 882 431 340 lub mail poczta@ppp3.lublin.eu./  świadczy darmową pomoc psychologiczną wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym obywatelom Ukrainy.

Wizyta nie wymaga skierowania

W sytuacji konieczności porozumiewania się wyłącznie językiem ukraińskim lub rosyjskim prosimy o kontakt z psychologami:  Dmitrij Lapunov lub Grażyna Nowosad przyjmującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie przy ul. Pogodnej 54 /telefon kontaktowy 609 074 434/ 

Інформація для беженців з України

Інформуємо, що безкоштовну допомогу психологічну усім дітям, молоді та дорослим з України можна отримати в Псилогічно-Педагогічному Центрі № 3 (телефон 882 431 340).

Для зустрічи не потрібне направлення

У ситуації, коли хтось може розмовляти тільки по украіньски або російськи можна контактоватися з психологами: Дмитрій Лапунов,          Гражина Новосад, що примають у Псилогічно-Педагогічному Центрі № 1 на вул. Погодна 54  (телефон 609 074 434).

 


 

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele !

W sytuacjach kryzysowych udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Dyżury psychologów, pedagogów i logopedy odbywają się pod numerem telefonu 81 525 09 99 w terminach podanych w zakładce „Pracownicy”, gdzie są również zamieszczone adresy mailowe poszczególnych pracowników.

Poza godzinami pracy Poradni możliwe jest uzyskanie pomocy m.in. pod następującymi numerami:

Całodobowy dyżur psychologiczny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie:

733 588 900

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (w godzinach 12.00-2.00):

116 111

Całodobowy telefon zaufania  Rzecznika Praw Dziecka (dla dzieci i młodzieży)

800 12 12 12

Pod poniższym linkiem można uzyskać pomoc poprzez całodobowy czat:

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

 


 

Interwencja kryzysowa

Przebywanie w izolacji w połączeniu z innymi przeciążającymi sytuacjami może wywołać kryzys. Dotyczy on jednego członka rodziny lub całego systemu. Dochodzi wówczas do załamania zdolności adaptacyjnych człowieka. Mimo uruchomienia strategii zaradczych nie następuje poprawa.

Zachowania, które mogą zaniepokoić rodzica nastolatka to: gwałtowne i na stałe porzucanie swoich dotychczasowych przyjaciół (młody człowiek nadmiernie się izoluje); uzależnianie się od grupy rówieśniczej, drastyczne zmienianie swoich dotychczasowych nawyków np. rezygnacja z pasji; „odcięcie” emocjonalnie – nastolatek nie nawiązuje kontaktu z osobami, z którymi był blisko; w sposób trwały nie widzi sensu życia, samookalecza się lub swój ból uśmierza przy pomocy środków psychoaktywnych; zamyka się na różne formy kontaktu. Większość nastolatków w tym okresie życia prezentuje podobne objawy i są one rozwojowe, natomiast w kryzysie są one nasilone i trwałe – po rozmowie nie następuje nawet chwilowa zmiana w ich zachowaniu.

Kryzysowi towarzyszy m. in. niepokój o przyszłość, brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie utraty kontroli, dezorganizacja, niepewność, poczucie winy itp.

Elementy, które zwiększają podatność na kryzys to: brak bliskich relacji z ludźmi, powielanie starych- dezorganizujących schematów, nadużywanie substancji psychoaktywnych, niskie poczucie własnej wartości, przekonanie o własnej nieomylności, zmiana sytuacji ekonomicznej, brak satysfakcjonującej pracy…

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy, która ułatwia osobie lub rodzinie wyjście
z impasu. Kryzys może dezorganizować funkcjonowanie człowieka albo, rozwiązany pozytywnie, pozwala osiągnąć wyższy poziom funkcjonowania (jednostce lub rodzinie). Interwencja kryzysowa to od 1 do 10 spotkań.

Zachęcamy do korzystania z tej formy pracy w naszej Poradni. Nasz zespół w tym zakresie szkoliła m.in. Wanda Szaszkiewicz – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 


 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej miasta Lublin została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej szkół zawodowych
prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2022/2023. Poniżej zamieszczamy stosowny link:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023,612,1082,1.html

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Link: https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .

Natomiast na platformie „Stawiamy na zawodowców” zawarte są m.in. bardziej szczegółowe  informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich zawodach.

Link do strony:   https://zawodowcy.lublin.eu/

Zapraszamy zainteresowanych rodziców i uczniów do zapoznania się z informacjami.

 


 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.02.2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.z 2013r., poz.199 z późniejszymi zmianami) prosimy rodziców/ prawnych opiekunów o przyniesienie na pierwszą wizytę do poradni numeru PESEL dziecka/ ucznia.

 


 

Ze smutkiem informujemy, że odeszła nasza wieloletnia Pani Dyrektor Ewa Narecka – człowiek dobry, szlachetny, wierny prawdzie. Śp. Ewa Narecka utworzyła zespół naszej Poradni i kierowała nim w latach 1990 – 2012. Pozostanie w naszej pamięci i modlitwie.

Dyrektor wraz z Zespołem Poradni