Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Start

SZANOWNI  PAŃSTWO

Witamy na naszej stronie i zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi  informacjami

 

W związku ze zwiększonym napływem zgłoszeń czas oczekiwania na wizytę w poradni wydłużył się. Za niedogodności przepraszamy.

 

Wyrażamy naszą solidarność i wsparcie dla sąsiadów z Ukrainy

 


 

Zgłoszenia do Poradni można składać poprzez formularz cyfrowy dostępny na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego (Aplikacje dla rodziców – zgłoszenie do poradni – wersja na komputer). Prosimy o właściwy wybór adresata: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3. W przypadku trudności z wysłaniem zgłoszenia prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni.

Zgłoszenia dzieci niesłyszących i słabosłyszących,  niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 należy kierować do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8, tel. 81 442 30 01.

Jednocześnie informujemy, że niepełnoletni uczniowie powinni zgłaszać się do poradni pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 


 

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydana po ukończeniu  klasy III szkoły podstawowej, zachowuje ważność przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,  również podczas egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego (podstawa prawna: §  3 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)

 


 

W sytuacjach kryzysowych udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Dyżury psychologów, pedagogów i logopedy odbywają się pod numerem telefonu 81 525 09 99  w terminach podanych w zakładce Pracownicy,  gdzie są też zamieszczone adresy mailowe specjalistów pracujących w  naszej Poradni. Można również zadzwonić do sekretariatu i uzyskać potrzebne informacje;

Poza godzinami pracy Poradni możliwe jest uzyskanie pomocy m.in. pod numerami telefonów, które znajdziecie Państwo w zakładce Aktualności.   Tam też  podane są bliższe informacje na temat interwencji  kryzysowej.

 


 

Informacje dla uchodźców z Ukrainy.

Інформація для беженців з України – link.

Informujemy, że PPP nr 3 w Lublinie świadczy darmową pomoc psychologiczną wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym obywatelom Ukrainy.  Wizyta nie wymaga skierowania

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 


 

O bieżących wydarzeniach i zajęciach realizowanych przez Poradnię informujemy w zakładce Aktualności.

 


 

Drogi Rodzicu, odwołaj diagnozę jeżeli Twoje dziecko ma objawy świadczące o chorobie-skonsultuj je z lekarzem.