Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Reforma Edukacji

W każdym województwie przy kuratorium oświaty funkcjonują punkty informacyjne do spraw wdrażania reformy edukacji. Pracownicy lubelskiego kuratorium odpowiadają na pytania i wątpliwości pod numerem telefonu 81 53 85 225 oraz pod adresem reformaedukacji@kuratorium.lublin.pl

 

W związku ze zmianami dotyczącymi kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi konferencji z udziałem Minister Edukacji Narodowej:

Konferencja z udziałem Minister Anny Zalewskiej „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”