Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Osiągnięcia Poradni

 • W 2015 roku praca Poradni została uhonorowana Medalem Prezydenta Miasta Lublin
 • Dyrektor Poradni i trzech  Pracowników, w uznaniu pracy na rzecz drugiego człowieka otrzymało z rąk Pana Prezydenta dr Krzysztofa Żuka – Medal Prezydenta Miasta Lublin
 • Koordynowanie przez wiele lat  na poziomie województwa programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
 • Koordynowanie pracy Interdyscyplinarnej Grupy Osób pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, przestępczością i demoralizacją
 • Powołanie Dyrektora Poradni do Rady Ekspertów Społeczno-Gospodarczych przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Udział Dyrektora Poradni w pracach w pracach Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Nauk o Człowieku WSEI
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę dla pracownika Poradni
 • Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty dla pracowników Poradni
 • Nagrody Prezydenta Miasta Lublin  dla pracowników Poradni
 • Opracowanie Arkusza Oceny Gotowości Szkolnej Sześciolatka
 • Uzyskanie przez stronę www tytułu Strona Przyjazna Młodzieży oraz Strona Przyjazna Dzieciom
 • Wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej: 3 wymagania spełnione na poziomie A oraz 3 wymagania spełnione na poziomie  B (na 6 ewaluowanych wymagań)