Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Osiągnięcia Poradni

 

 • W 2015 roku praca Poradni została uhonorowana Medalem Prezydenta Miasta Lublin
 • Dyrektor Poradni i trzech  Pracowników, w uznaniu pracy na rzecz drugiego człowieka otrzymało z rąk Pana Prezydenta dr Krzysztofa Żuka – Medal Prezydenta Miasta Lublin
 • Koordynowanie na poziomie województwa programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
 • Koordynowanie pracy Interdyscyplinarnej Grupy Osób pracujących z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym, przestępczością i demoralizacją
 • Powołanie Dyrektora Poradni do Rady Ekspertów Społeczno-Gospodarczych przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2015)
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę dla pracownika Poradni (2015 r.)
 • Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty dla pracowników Poradni(2012, 2013 i 2016 r.)
 • Nagrody Prezydenta Miasta Lublin  dla pracowników Poradni (2011, 2015, 2016 i 2019 r.)
 • Opracowanie Arkusza Oceny Gotowości Szkolnej Sześciolatka
 • Uzyskanie przez stronę www tytułu Strona Przyjazna Młodzieży oraz Strona Przyjazna Dzieciom
 • Wysokie wyniki ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w 2013 r.: 3 wymagania spełnione na poziomie A oraz 3 wymagania spełnione na poziomie  B (na 6 ewaluowanych wymagań)