Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

O nas

Nasza Poradnia jest jedną z najmłodszych placówek tego typu w Lublinie. Została powołana 1 IX 1990r. jako Poradnia Wychowawczo-Zawodowa Nr 5, a funkcja dyrektora powierzona została mgr psychologii Ewie Nareckiej, która pełniła to stanowisko do 31 sierpnia 2012 r.

Od początku mieścimy się w tym samym lokalu w dzielnicy LSM (choć w miarę rozwoju zwiększała się liczba naszych gabinetów).

Od września 1993r. zostaliśmy przekształceni w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3 w Lublinie. Od 1999r Poradnia nasza jako placówka oświatowa podlega Prezydentowi Miasta Lublina. Organem administracyjnym jest Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Poradnia zatrudnia kompetentnych, doświadczonych i ustawicznie doskonalących się psychologów, pedagogów i logopedę.

Obecnie dyrektorem Poradni jest dr Ewa Ziarek.