Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Dla rodziców

Rodzicom oferujemy:

 

  • Konsultacje oraz porady – psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dotyczące dzieci, w kontekście zgłaszanych problemów;
  • Zajęcia instruktażowe dotyczące pracy z dzieckiem mającym trudności w nauce;
  • Psychoterapię i indywidualną pomoc psychologiczną;
  • Terapię rodzin i małżeńską, konsultacje rodzinne, negocjacje i mediacje;
  • Warsztaty kompetencji wychowawczych – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem” (zawieszone do odwołania);
  • Spotkania tematyczne dla rodziców na terenie szkoły lub przedszkola (z zakresu wychowania dziecka, trudności edukacyjnych, oddziaływania mass-mediów na młodzież, problemów wieku dorastania i inne, adekwatnie do zapotrzebowania);
  • Grupy wsparcia dla rodziców absolwentów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców;
  • Punkty konsultacyjne na terenie szkół i przedszkoli.