Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Bezpieczeństwo sanitarne

Informacje i zalecenia dla rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci/uczniów wymagających diagnozy w Poradni w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 znajdują się tutaj: link: REKOMENDACJE.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci wymagających diagnozy w Poradni oraz pełnoletni uczniowie – klienci zobowiązani są do wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdrowia oraz oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi na terenie Poradni procedurami (link).

Pod poniższymi linkami zamieszczono instrukcje dotyczące:

mycia rąk

dezynfekcji rąk

prawidłowego zdejmowania maseczki

prawidłowego zdejmowania rękawiczek.