Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

STOP „świerszczykom”

Akcja  STOP „świerszczykom”

Akcja „STOP świerszczykom” to propozycja opartego o przepisy prawa, skutecznego działania, mająca na celu eliminowanie obscenicznych treści erotycznych z przestrzeni publicznej przeznaczona dla: rodziców, ludzi kultury, oświaty i wszystkich, którym na sercu leży wychowanie, kształtowanie charakterów i wrażliwości moralnej dzieci i młodzieży.

Przedstawiona propozycja jest działaniem profilaktycznym,  wspomagającym rodzinę i szkołę w ochronie dzieci przed zalewem wulgarnej erotyki. Dostępność tego rodzaju treści wykrzywia bowiem wartościowanie i osobowość dziecka oraz inspiruje do rozwijania zainteresowań w tym kierunku.

Widzimy, że ludzi, którzy chcą zmian jest bardzo dużo. Często jednak czują oni frustrującą bezsilność bądź narzekają i spekulują nad konsekwencjami braku skutecznej tamy dla bezpruderyjnej erotyki, reklam i innych przekazów,  przekraczających nieprzekraczalne (do niedawna) granice dobrego smaku.

Akcja  ta jest głośnym wołaniem  NIE ZGADZAM SIĘ na otwarte eksponowanie tzw. „świerszczyków”.  Ma ona pomóc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w którym to rodzice mają decydujący głos w kwestii zasad i wartości, według których chcą wychowywać swoje dzieci.

Przedstawiamy  tu skuteczne narzędzie zgłaszania wykroczenia do odpowiednich służb w sytuacji, gdy punkty sprzedaży eksponują kolorowe erotyczne magazyny (tzw. „świerszczyki”).

W przypadku zauważenia takiej witryny proponujemy wypełnić i przesłać do Straży Miejskiej druk zgłoszenia podejrzenia popełnienia wykroczenia. Do zgłoszenia dołączyć należy aktualne fotografie witryny sklepowej, w której wyeksponowane są obsceniczne treści erotyczne (zwłaszcza okładki, na których znajdują się nieprzyzwoite napisy oraz zdjęcia lub rysunki ) [art.141 KW].

Przed dokonaniem zgłoszenia do Straży Miejskiej, warto uświadomić kioskarzowi czy kierownikowi sklepu, że łamie prawo.  Można (ale nie trzeba) zrobić to, przekazując mu zamieszczone tu pismo.

 

Osoba koordynująca akcję „STOP świerszczykom”:

dr Marek Dyś

(w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt poprzez Sekretariat Poradni)

 

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Twoja Sprawa [www.twojasprawa.org.pl] za zgodę na wykorzystanie druków.