Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Start

Wyrażamy naszą solidarność i wsparcie dla sąsiadów z Ukrainy

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  nr 3 w Lublinie /telefon kontaktowy 882 431 340 lub mail poczta@ppp3.lublin.eu./  świadczy darmową pomoc psychologiczną wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym obywatelom Ukrainy.

Wizyta nie wymaga skierowania

W sytuacji konieczności porozumiewania się wyłącznie językiem ukraińskim lub rosyjskim prosimy o kontakt z psychologami:  Dmitrij Lapunov lub Grażyna Nowosad przyjmującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie przy ul. Pogodnej 54 /telefon kontaktowy 609 074 434/

dr Ewa Ziarek

Dyrektor Poradni

 

Інформація для беженців з України

Інформуємо, що безкоштовну допомогу психологічну усім дітям, молоді та дорослим з України можна отримати в Псилогічно-Педагогічному Центрі № 3 (телефон 882 431 340).

Для зустрічи не потрібне направлення

У ситуації, коли хтось може розмовляти тільки по украіньски або російськи можна контактоватися з психологами: Дмитрій Лапунов,          Гражина Новосад, що примають у Псилогічно-Педагогічному Центрі № 1 на вул. Погодна 54  (телефон 609 074 434).

 


Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele !

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/22 pracujemy we wzmożonym reżimie sanitarnym. Dlatego przed planowaną wizytą w Poradni prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami  i właściwe przygotowanie się do niej.

W zakładce „Bezpieczeństwo sanitarne” są zamieszczone wybrane procedury, m.in. Ankieta/Oświadczenie oraz inne przydatne informacje związane z bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym.

Zgłoszenia do Poradni można składać poprzez formularz cyfrowy dostępny na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego (Aplikacje dla rodziców – zgłoszenie do poradni – wersja na komputer).

Zgłoszenia dzieci niesłyszących i słabosłyszących,  niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 należy kierować do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8.

Inne dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną, przez platformę ePUAP lub zostawiać w skrzynce kontaktowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku.


W sytuacjach kryzysowych udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Każdą wizytę w Poradni prosimy uzgadniać telefonicznie pod numerem:

81 525 09 99.

Poza godzinami pracy Poradni możliwe jest uzyskanie pomocy m.in. pod następującymi numerami:

Całodobowy dyżur psychologiczny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie: 

733 588 900

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (w godzinach 12.00-2.00):

800 080 222

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

 

Szczegółowe informacje (także dotyczące interwencji kryzysowej) znajdują się w zakładce Aktualności.

Pamiętajmy, że w czasie trwania epidemii troska o bezpieczeństwo własne i osób z którymi przebywamy jest urzeczywistnianiem dobra wspólnego dlatego  hasło „chroń siebie i innych” jest szczególnie aktualne.

Dyrektor Poradni
dr Ewa Ziarek

Drogi Rodzicu, odwołaj diagnozę jeżeli Twoje dziecko ma objawy świadczące o chorobie-skonsultuj je z lekarzem.


 

O bieżących wydarzeniach i zajęciach realizowanych przez Poradnię informujemy w zakładce Aktualności.

 


ZGŁOSZENIE DO PORADNI (wersja na komputer)

Zgłoszenia dzieci niesłyszących i słabosłyszących,  niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 należy kierować do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8.