Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Start

Szanowni Państwo,

Od 4 maja Poradnia wznawia częściowo działalność w trybie stacjonarnym.  Sprawy pilne, związane z organizacją kształcenia dziecka od 1 września  prosimy zgłaszać telefonicznie lub poprzez formularz cyfrowy dostępny na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego (Aplikacje dla rodziców – zgłoszenie do poradni- link). Wszelkie dokumenty można dostarczyć pocztą, pozostawić w skrzynce podawczej przed wejściem do  budynku lub przesłać skany mailem. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Poradni.

Oferujemy nadal wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w trybie zdalnym

Pracownicy Poradni udzielają pomocy w  rozwiązywaniu aktualnych problemów, wsparcia, porad, konsultacji uczniom, rodzicom, nauczycielom z rejonu działania Poradni w godz. 8.00 – 16.00  pod numerami tel. 882 431 340 lub 81 525 09 99. Możliwy jest także kontakt mailowy, adresy dostępne są w zakładce Pracownicy i na stronach internetowych szkół/dziennik elektroniczny.

Sekretariat Poradni jest  czynny codziennie w godz. 8.00 -16.00

Telefon:  882 431 340 lub 81 525 09 99

Każdą wizytę w Poradni prosimy uzgadniać telefonicznie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego zarówno klientom jak i pracownikom Poradni wdrożono Procedurę regulującą proces diagnozowania dzieci w PPP3 w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (link)

Informacje i zalecenia dla rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci/uczniów wymagających diagnozy w Poradni w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 znajdują się tutaj: Informacje i zalecenia dla rodziców i dzieci (link)


 

Klauzula informacyjna  dla Klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie.

O bieżących wydarzeniach i zajęciach realizowanych przez Poradnię informujemy w zakładce Aktualności.